Odredbe i uvjeti

Pažljivo pročitajte sljedeće odredbe i uvjete korištenja. Ovu internet stranicu (website) pruža tvrtka Clarios Germany GmbH & Co. KG na temelju sljedećih odredbi i uvjeta korištenja. Korištenje ove stranice ili bilo kakvih aplikacija koje ona pruža, podrazumijeva da prihvaćate te odredbe i uvjete.

Terms and Conditions of Delivery


Sadržaj internet stranice

Ova internet stranica prikazuje zaštitne znake, materijal zaštićen autorskim pravima te druge sadržaje čiji su vlasnik tvrtka Clarios i drugi (sadržaj). Clarios i/ili njeni partneri je/su isključivi vlasnik(ci) cjelokupnog sadržaja na internet stanici, uključujući sva autorska prava, zaštitne znake i/ili druga prava zaštite intelektualne svojine. Osim ako to nije izričito napomenuto na internet stranici, smijete tiskati kopije prikaza pojedinačnih zaslona ili preuzeti materijal koji se pojavljuje kao dio internet stranice isključivo za svoju osobnu uporabu ili evidenciju, uz uvjet da s tiskanog materijala ne uklonite nikave logotipe, oznake ili druge legende koje se pojavljuju na njemu. U skladu s ovim odredbama i uvjetima korištenja, ne smijete mijenjati, kopirati, objavljivati, prikazivati, prenositi, prilagođavati ili na bilo koji drugi način iskorišćavati sadržaj ove stranice bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Clarios.

Korisnički sadržaj

Sve informacije (izuzev osobnih informacija, koje regulira naša politika privatnosti), uključujući činjenične podatke, tekstove, datoteke, grafike i drugi materijal koji prenesete na internet stranicu ili ponudite Clarios, smatra se korisnički generiranim sadržajem. Prenoseći korisnički sadržaj na ili putem ove internet stranice, slažete se s tim da ste isključivo Vi odgovorni za prijenos, točnost, cjelovitost, vlasnička prava i objavljivanje tog sadržaja, kao i da Clarios nije odgovorna za taj prijenos korisničkog sadržaja. Prenoseći korisnički sadržaj na Clarios ili ga na neki drugi način čineći dostupnim na ili putem ove internet stranice, tvrtki Clarios i njenim agentima dajete pravo da bez plaćanja naknade za licenciju, diljem svijeta, trajno, neopozivo, neisključivo i uz puno pravo davanja u podlicenciju koriste, reproduciraju, modificiraju, adaptiraju, objavljuju, prevode, kreiraju izvedene radove, distribuiraju i prikazuju taj korisnički sadržaj, u cjelosti ili djelimice, i/ili da ga uključuju u druge radove u bilo kojem obliku, medije ili tehnologije, i slažete se s tim da se odričete bilo kakvih „moralnih prava“ iz tog korisničkog sadržaja. Clarios ne prati, pregleda niti uređuje korisnički sadržaj niti ga čini dostupnim na internet stranici ili putem nje. Međutim, Clarios pridržava pravo da po svom vlastitom nahođenju odbije, uređuje ili ukloni bilo kakav korisnički sadržaj, u cjelosti ili djelimice, koji prema mišljenju Clarios nije u skladu s ovim odredbama i uvjetima korištenja, koji je ilegalan ili na neki drugi način nepoželjan, neprikladan ili netočan. Tvrtka Clarios nije odgovorna ni za kakve odluke, nedostatak istih ili kašnjenje pri uređivanju ili uklanjanju korisničkog sadržaja.

Provođenje

Ne smijete ni na koji način na ili putem internet stranice prenositi korisnički sadržaj koji: (i) krši neka vlasnička prava bilo koje strane ili osobe; (ii) je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, nepristojan, obmanjujući, lažan, obuhvaća seksualne scene, prenosi mržnju ili ugrožava tuđu privatnost; (iii) ugrožava, uznemiruje, degradira ili zastrašuje pojedinca ili grupu na temelju rasne, etničke, rodne, vjerske pripadnosti, seksualne orijentacije, dobi ili invaliditeta; (iv) sadrži neželjeno ili neovlašteno promicanje, promocijske materijale, „spam,“ „lančana pisma“ ili bilo koji drugi oblik uznemirujućih zahtjeva; ili (v) sadrži softverske viruse ili neke druge računalne kodove, datoteke ili programe koji bi mogli prekinuti, uništiti ili ograničiti funkcionalnost nekog računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme ili na neki drugi način pridonijeti sličnoj destruktivnoj aktivnosti. Također ste suglasni da nećete: (i) lažno predstavljati bilo koju osobu ili entitet niti lažno predstavljati ili na neki drugi način lažno prikazivati svoju vezu s nekom osobom ili entitetom; (ii) falsificirati ili na neki drugi način manipulirati korisničkim sadržajem u cilju prikrivanja podrijetla bilo kojeg dijela korisničkog sadržaja; (iii) ometati ili remetiti rad internet stranice ili servera ili mreža povezanih s internet stranicom niti ignorirati bilo kakve zahtjeve ili politike mreža povezanih s internet stranicom; (iv) infiltrirati se ili na neki drugi način pokušavati ostvariti neovlašteni pristup internet stranici ili ugroziti njezin integritet; (v) prikupljati ili skladištiti informacije o korisnicima internet stranice kao ni korisnički sadržaj koji drugi objavljuju na internet stranici niti ćete te informacije koristiti za bilo kakve svrhe koje su u suprotnosti sa svrhom internet stranice; niti (vi) kršiti bilo kakve lokalne, državne, nacionalne ili međunarodne zakone ili propise.

Povezane stranice

Clarios može pružiti veze s internet stranicama ili aplikacijama trećih strana (povezane stranice). Clarios ne pregleda, kontrolira niti ispituje te povezane stranice. Svaka od tih povezanih stranica može imati svoje vlastite odredbe i uvjete korištenja kao i politiku privatnosti, a korisnik mora biti upoznat i suglasan s njima kada posjećuje te povezane stranice. Tvrtka Clarios nije odgovorna za sadržaj, dostupnost, politike niti prakse bilo koje od tih povezanih stranica niti bilo kakvih dodatnih poveznica koje se na njima nalaze niti je odgovorna za pristup korisnika tim povezanim stranicama. Te veze ne podrazumijevaju da tvrtka Clarios odobrava povezane izvore ni bilo koje tvrtke niti usluge.

Politika privatnosti

Preporučujemo Vam da pročitate našu politiku privatnosti koja je obuhvaćena našim odredbama i uvjetima korišćenja.

Odricanje od jamstva

OVA INTERNET STRANICA JE OSIGURANA ONAKVA „KAKVA JESTE“ I „KAKVA JE DOSTUPNA“ BEZ JAMSTVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH BILO PODRAZUMIJEVANIH. BEZ OGRANIČENJA POMENUTOG, TVRTKA Clarios SE POSEBICE ODRIČE BILO KAKVIH I SVIH JAMSTAVA UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA: (I) BILO KAKVA JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA RASPOLOŽIVOST, TOČNOST, PRIKLADNOST, POUZDANOST, PRAVODOBNOST ILI KORISNOST INTERNET STRANICE I NJENOG SADRŽAJA; I (II) BILO KAKVA JAMSTVA PO PITANJU NAZIVA, JAMSTVA PO PITANJU NEKRŠENJA, JAMSTVA ILI UVJETE PRODAJE ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU TVRTKA Clarios, NJENI SLUŽBENICI, UPRAVITELJI, ZAPOSLENICI, PRETHODNICI, PARTNERI, SLJEDBENICI ILI CESIONARI, NEĆE ODGOVARATI NIKAKVOJ STRANI (I) NI ZA KAKVE NEIZRAVNE, IZRAVNE, SPECIJALNE, KAZNENE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE? NA ŠTETE USLIJED GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA PROGRAMA ILI INFORMACIJA I SLIČNO), NITI BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE NASTANU NA BILO KOJI NAČIN KAO POSLJEDICA DOSTUPNOSTI, UPORABE, OSLANJANJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE, ČAK I AKO SU TVRTKA Clarios ILI NJENI AGENTI UPUĆENI U MOGUĆNOST POSTOJANJA TAKVIH ŠTETA, I BEZ OBZIRA NA OBLIK AKCIJE.

Naknada štete

Korištenjem internet stranice, suglasni ste s tim da obranite, nadoknadite štetu i skinete odgovornost s tvrtke Clarios, njezinih partnera, službenika, upravitelja i zaposlenika za bilo kakva i sva potraživanja, obveze, troškove, uključujući razumne odvjetničke pristojbe, koji nastanu na bilo kakav način Vašeg korištenja internet stranice, bilo kakvim Vašim kršenjem ovih odredbi i uvjeta ili korisničkim sadržajem koji Vi prenesete na ili putem ove internet stranice.

Mjerodavni zakoni/nadležnost

Mi kontroliramo i rukovodimo ovom internet stranicom iz naših poslovnih prostorija u SAD. Osobe koje pristupe ovoj internet stranici s drugih lokacija to čine na vlastitu inicijativu i sami su odgovorni za sukladnost s lokalnim zakonima. Zakoni države Wisconsin, izuzev pravila Međunarodnog privatnog prava, uređuju ove odredbe i uvjete korištenja te Vaše korištenje internet stranice. Korištenjem internet stranice, suglasni ste i pristajete (i) da će svaki zahtjev ili spor s tvrtkom Clarios ili sl. vezano za bilo koji način Vašeg korištenja internet stranice biti saslušan isključivo u nekom državnom ili saveznom sudu koji se nalazi u državi Wisconsin i najbliži je Milwaukeeju, u državi Wisconsin; uz (ii) ostvarivanje osobnih nadležnosti u sudovima države Wisconsin, vezanih uz bilo koji takav spor.

Izmene odredbi i uvjeta korištenja

Tvrtka Clarios može bez ikakve najave, s vremena na vrijeme i prema vlastitom nahođenju izmijeniti ove odredbe i uvjete korištenja. Svaka će se izmjena pojaviti na ovoj strani internet stranice. Preporučujemo Vam da redovito provjeravate kako biste bili upoznati s izmjenama. Suglasni ste s tim da se obvezujete na poštivanje izmijenjenih odredbi i uvjeta korištenja ove internet stranice.

Tražilica VARTA® akumulatora


Vi ste stručnjak? Koristite našu naprednu pretragu na VARTA Partner Portal.

Pronađite prodajno mjesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mjesta