Kako radi akumulator? Ispražnjen akumulator Koji akumulator odgovara mom automobilu? Anatomija akumulatora Sigurnost i rukovanje Usporedba kapaciteta ciklusa Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora Akumulatori - termini, definicije i pojmovnik
← Osnovno o akumulatorima

Sigurnost i rukovanje

Prilikom ugradnje i rukovanja akumulatorom, molimo pazite na sebe i druge pridržavanjem svih niže navedenih preporuka i sigurnosnih savjeta.

OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKUMULATORA

Akumulatori sadrže sumpornu kiselinu i proizvode eksplozivnu smjesu vodika i kisika.

Kada rukujete ili se nalazite u blizini akumulatora, uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitu za lice ili naočale za zaštitu od prskanja odobrene od strane ANSI Z87.1 (U.S.) ili CE EN166 (Europa).

Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Akumulator držite podalje od iskrenja, plamena i cigareta.

Nikada ne pokušavajte otvoriti akumulator okretanjem fiksnih ventila. (Vidi sliku 1. radi prihvatljivih izraza i simbola trenutno korištenih za čepove.)

Odstranjive ventile držite čvrsto zategnute osim u slučaju održavanja elektrolita.

Pobrinite se da radni prostor bude dobro provjetren.

Nikada se ne naginjite nad akumulator prilikom pokretanja vozila s praznim akumulatorom kao ni za vrijeme testiranja ili punjenja.

Budite oprezni prilikom rukovanja metalnim alatima ili vodičima kako biste izbjegli kratke spojeve i iskrenje.

SIGURNO PUNJENJE

NIKADA NE POKUŠAVAJTE NAPUNITI AKUMULATOR BEZ DA STE PRETHODNO PROČITALI UPUTSTVA ZA UPOTREBU DOTIČNOG PUNJAČA. Osim uputstva priloženih od strane proizvođača punjača, valja se pridržavati sljedećih općih mjera opreza:

Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Uvijek punite akumulator u dobro provjetrenom prostoru.

Punjač i mjerač vremena ugasite prije priključivanja na akumulator kako biste izbjegli opasno stvaranje iskri.

Nikada ne pokušavajte napuniti vidljivo oštećen ili smrznut akumulator.

Spojite priključak punjača na akumulator; crveni pozitivan (+) kraj na pozitivan (+) pol akumulatora i crn negativan (-) kraj na negativan (-) pol akumulatora. Ako je akumulator još uvijek u vozilu, spojite negativan kraj na blok motora koji služi kao uzemljenje. Pazite da su vozilo i svi električni uređaji isključeni. (Ako vozilo ima uzemljenje pozitivnog karaktera, spojite pozitivni kabel na blok motora.)

Pazite da kabli punjača nisu oštećeni, pohabani ili slabo pričvršćeni.

Namjestite mjerač vremena, upalite punjač i polako pojačavajte jačinu punjenja dok ne postignete željenu vrijednost u amperima.

Ako se akumulator jako zagrije ili dođe do naglog otpuštanja plina ili štrcanja elektrolita, smanjite jačinu punjenja ili na neko vrijeme isključite punjač.

Uvijek isključite punjač prije uklanjanja kablova s akumulatora kako biste izbjegli opasno iskrenje.

RUKOVANJE AKUMULATORSKOM KISELINOM

Akumulatorska kiselina ili elektrolit, je otopina sumporne kiseline u vodi, koja može uništiti odjeću i opeći kožu. BUDITE VRLO OPREZNI PRILIKOM RUKOVANJA ELEKTROLITOM i imajte uvijek pri ruci otopinu koja neutralizira kiselinu – kao što je soda bikarbona ili amonijak za kućnu upotrebu pomiješani s vodom. Prilikom rukovanja akumulatorima:

Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.

Ako dođe do prskanja elektrolita u oko, odmah otvorite oko i ispirite s puno čiste, hladne vode barem 15 minuta. Istog trena zatražite liječničku pomoć.

U slučaju gutanja elektrolita, popijte velike količine vode ili mlijeka. NE izazivajte povraćanje. Istog trena zatražite liječničku pomoć.

Ako dođe do izlijevanja elektrolita u vozilu ili radnom prostoru, neutralizirajte ga sodom bikarbonom. Nakon toga zahvaćeno područje isperite vodom. Kada pripremate elektrolit određene gustoće, uvijek ulijevajte koncentriranu kiselinu polako u vodu; NIKADA NE ulijevajte vodu u kiselinu.

Uvijek miješajte vodu prilikom dodavanja malih količina kiseline. Ako dođe do primjetnog zagrijavanja, pričekajte da se otopina ohladi prije nego nastavite ulijevati kiselinu.

Ostali izvori i preuzimanja:

Pravilno održavanje i njega (PDF)

Vodič za testiranje akumulatora (PDF)