PRVI KORAK: Kako odabrati pravi akumulator DRUGI KORAK: Kako izvaditi stari akumulator TREĆI KORAK: Kako ugraditi novi akumulator ČETVRTI KORAK: Kako reciklirati stari akumulator
← Održavanje i skladištenje

TREĆI KORAK: Kako ugraditi novi akumulator

Pročitajte Informacije u vezi sigurnosti i rukovanja

Kada ga postavite u vozilo, akumulator treba stajati u vodoravnom položaju u nosaču. Pazite da u nosaču nema nikakvih stranih tijela, koja bi mogla oštetiti dno kućišta akumulatora.

Držač je potrebno zatezati dok ne sjedne na svoje mjesto. Važno je ne zategnuti ga do te mjere da izaziva iskrivljenje ili pucanje kućišta ili poklopca akumulatora. Pridržavajte se preporučenih vrijednosti sile zatezanja (navedenih u korisničkom priručniku proizvođača vozila). Ako one nisu dostupne, mogu se koristiti sljedeće vrijednosti:

  • Držač gornje šipke ili okvira: 3-5 Nm
  • Donji udubljeni držač: 7-9 Nm
  • Donji izbočeni držač: 8-10 Nm
  • Uzemeljeni kabel potrebno je spojiti na akumulator tek na kraju.
Provjerite točan polaritet akumulatora prema specifikacijama automobila. Polaritet uzemljenja obično je naznačen. Reverzni polaritet može prouzročiti ozbiljna oštećenja na električnom sustavu automobila. Uočite da je pozitivan šiljati kraj veći od negativnog kraja.