Održavanje i skladištenje akumulatora Kako skladištiti akumulator Sezonska uporaba akumulatora Powersports - zamjena akumulatora
← Ugradnja i zamjena

Powersports - zamjena akumulatora

  1. Provjerite razinu kiseline (samo kod Powersports Freshpack) i napunite ga destiliranom vodom.
  2. Akumulator i njegove polove održavajte čistim.
  3. Provjerite učvršćenost kabela i konektora i prekontrolirajte je li kućište možda oštećeno.
  4. VARTA® akumulatori se isporučuju s kompletnim instrukcijama koje se tiču korištenja i održavanja.

Dugi periodi nekorištenja

Sulfatizacija tijekom duljih razdoblja nekorištenja, obično u mjesecima izvan sezone, jedan je od glavnih uzroka kvarova na akumulatorima za motocikle. Sulfati koji se otpuštaju tijkom pražnjenja akumulatora nakupljaju se na pločama gdje se stvrdnu te tako uzrokuju smetnje u radu ili potpun prestanak rada akumulatora. Zbog toga je od ogromne važnosti poštivati sljedeće instrukcije:

  1. Napunite akumulator i čuvajte ga na suhom i čistom mjestu. Odvojite negativni pol akumulatora od motocikla.
  2. Redovito provjeravajte stupanj napunjenosti akumulatora i dopunite ga prema potrebi.