Održavanje i skladištenje akumulatora Kako skladištiti akumulator Sezonska uporaba akumulatora Powersports - zamjena akumulatora
← Ugradnja i zamjena

Sezonska uporaba akumulatora

Seasonal_100x120_leaf.jpg

Jesen: Prije perioda odmora

  • Napunite akumulator do kraja, isključite sve električne uređaje i, ako je to moguće, odvojte akumulator.
  • Čuvajte na suhom i hladnom mjestu.
  • Skladištite samo sasvim napunjene akumulatore.
  • Akumulatori napunjeni do kraja mogu se čuvati čak i na temperaturama ispod nule. Djelomično napunjeni akumulatori mogu se smrznuti na temperaturama koje su nešto malo ispod nule.
Seasonal_100x120_snow.jpg

Zima: Prije perioda odmora

  • Redovito provjeravajte napon i stupanj napunjenosti akumulatora.
  • Opadne li vrijednost napona ispod 12.4 V, napunite akumulator.
Seasonal_100x120_sun.jpg

Proljeće/ljeto: Prije perioda odmora

  • Redovito provjeravajte napon i stupanj napunjenosti akumulatora.
  • Opadne li vrijednost napona ispod 12.4 V, napunite akumulator.