Kako radi akumulator? Ispražnjen akumulator Koji akumulator odgovara mom automobilu? Anatomija akumulatora Sigurnost i rukovanje Usporedba kapaciteta ciklusa Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora Akumulatori - termini, definicije i pojmovnik
← Osnovno o akumulatorima Transporter s dva reda VARTA® akumulatora

Kako radi akumulator?

Akumulator pohranjuje električnu energiju za buduću uporabu. U njemu se stvara napon putem kemijske reakcije do koje dolazi kada se dvije tvari suprotnih vrijednosti, kao što su pozitivna i negativna ploča, urone u elektrolit, tj. otopinu sumporne kiseline u vodi. U uobičajenom olovnom akumulatoru, napon ćelija iznosi približno 2 V, što znači ukupno 12 V. Električna struja prolazi kroz akumulator kada je zatvoren strujni krug između pozitivnog i negativnog pola. Do toga dolazi kada se neko trošilo kojem je potrebna električna energija, kao što je radio, priključi na akumulator.

Većina ljudi ne shvaća da olovni akumulator radi po principu neprestanog punjenja i pražnjenja. Kada je akumulator priključen na trošilo kojem treba električna energija, poput motora u vozilu, on predaje struju. Tada akumulator započinje proces pražnjenja. U obrnutom procesu, akumulator se puni kada se struja vraća u njega i na taj način ponovno stvara razliku u kemijskom sastavu ploča. To se događa pri vožnji bez korištenja dodatne opreme, kada alternator vraća struju u akumulator.

Kako se akumulator prazni, tako olovne ploče postaju kemijski sve sličnije, kiselina slabi, a napon pada. Nakon nekog vremena akumulator je toliko prazan da više ne može osiguravati električnu energiju odgovarajućeg napona.

Prazan akumulator možete ponovno napuniti tako da mu vratite struju. Kada je pun, ponovno se stvara razlika u kemijskom sastavu ploča i akumulator je spreman za predaju energije.

Ovaj jedinstven proces pražnjenja i punjenja olovnog akumulatora znači kako je energiju moguće trošiti i svaki puta ponovno obnoviti. Ta osobina akumulatora poznatija je kao njegova ciklička izdržljivost.