Kako radi akumulator? Ispražnjen akumulator Koji akumulator odgovara mom automobilu? Anatomija akumulatora Sigurnost i rukovanje Usporedba kapaciteta ciklusa Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora Akumulatori - termini, definicije i pojmovnik
← Osnovno o akumulatorima

Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora

Bez obzira na to ugrađujete li ih ili punite, ne preporučujemo da VARTA® Powersports AGM akumulatore naginjete ili postavljate na stranu. Ovi akumulatori imaju zaštitu od prolijevanja i curenja pod kutom do 45˚, uz uvjet da se pune u skladu s navodima iz uputa za punjenje (tj. uz vrijeme apsorpcije kiseline od 20 minuta).

VARTA® Automotive Filling Powersports AGM akumulatori