Kako radi akumulator? Ispražnjen akumulator Koji akumulator odgovara mom automobilu? Anatomija akumulatora Sigurnost i rukovanje Usporedba kapaciteta ciklusa Ugradnja i punjenje VARTA® Powersports AGM akumulatora Akumulatori - termini, definicije i pojmovnik
← Osnovno o akumulatorima

Ispražnjen akumulator

Ako akumulator ne uspijeva pokrenuti vaš automobil, a nema tehničkih oštećenja, znači da je prazan. No to nije nepovratna reakcija; prazan akumulator – do čega je došlo jer ste ostavili upaljena svjetla na vozilu ili je možda oštećen alternator – može se ponovno napuniti do njegovog punog kapaciteta. No, akumulator koji je pri kraju svog radnog vijeka više nije moguće napuniti u tolikoj mjeri da on bude upotrebljiv. Tada on postaje zauvijek neupotrebljiv i potrebno ga je zamijeniti.

Ako je akumulator prazan, no ne i pri kraju svog radnog vijeka, možete ga naglo pokrenutio pomoću drugog punog akumulatora. Oko 30 minuta vožnje trebalo bi biti dovoljno da alternator napuni akumulator. No ako je alternator ili neki drugi dio električnog sustava vašeg vozila oštećen, akumulator neće biti moguće napuniti, čak ni ako posjetite automehaničara. Stoga, u slučaju da se vaš akumulator neprestano prazni, provjerite električni sustav svog vozila prije nego što zamijenite akumulator. Ono što izgleda kao loš akumulator, možda je kvar električnog sustava. Ako dođe do kvara nekog dijela električnog sustava, doći će i do povećane potrošnje struje iz akumulatora, a vi ćete neprestano nailaziti na isti problem.