Instrukcije vezane za sigurno punjenje akumulatora Sigurnosni savjeti za punjenje Punjenje praznog akumulatora pomoću drugog akumulatora
← Punjenje

Kako napuniti automobilski akumulator (NEMOJTE puniti AGM i EFB akumulatore, jer je njima potrebno stručno održavanje; pogledajte odjeljak „Ispitajte svoj akumulator“).

Preporuke za punjenje AGM Preporuke za punjenje akumulatora s potopljenim ćelijama

Instrukcije vezane za sigurno punjenje akumulatora

 • Napunite svoj akumulator do kraja čim prije nakon svakog pražnjenja
 • Obvezno provjerite jeste li odabrali pravi punjač za svoj akumulator
 • Nikada nemojte koristiti punjač bez opcije automatskog isključivanja
 • Preporučuje se elektronički, naponom upravljani punjač akumulatora, po mogućnosti temeljen na tipu punjenja IUoU
 • Punjenjem se izbjegava stratifikacija tj. raslojavanje kiseline (nije potrebno kod AGM akumulatora)
 • Koristite punjač IU karakteristika i većeg napona punjenja (2.6 V/ćelija)
 • Ovakvo prepunjavanje akumulatora preporučuje se isključivo za kratak period kako bi se izbjegao gubitak vode
 • Napon otvorenog kola nakon punjenja trebao bi iznositi 2.12 - 2.13 V/ćelija
 • Za svaki 0/1 V razlike do 12.7 / 12.8 V, akumulator treba puniti 1 sat
 • Nikada nemojte puniti smrznute akumulatore ili one čija je temperatura viša od 45˚
 • Pozitivan pol akumulatora (+) spojite na pozitivan pol punjača, a negativan pol akumulatora na negativan pol punjača
 • Ne uključujte punjač dok akumulator ne bude do kraja spojen
 • Kada se punjenje završi, najprije isključite punjač
 • Ako se akumulator zagrije ili ako počne istjecati kiselina, prekinite s punjenjem!
 • Pobrinite se za dobru ventilaciju tijekom punjenja

Ispitajte akumulator

Najbolji i najjednostavniji način da provjerite svoj akumulator jeste da za mjerenje napona koristite voltmetar ili multimetar. Kada saznate točan napon, pomoću donje tablice odredite stanje akumulatora.

Grafikon sa statusom testiranja akumulatora

Uvjerite se da akumulator bude napunjen

Kako biste zajamčili da akumulator može pružiti svoju pokretačku snagu, neophodno je da je potpuno napunjen. Preporučena struja punjenja iznosi 10% nominalnog kapaciteta u amperima (tj. akumulatoru od 4 Ah potrebna je struja punjenja od 0.4A [Amper]). Preporučujemo Vam da se prije ugradnje uvjerite da je akumulator do kraja napunjen kako biste omogućili dug radni vijek.

 • Nov akumulator je nakon aktiviranja napunjen oko 80%.
 • Inicijalno punjenje se svakako preporučuje. Nikada nemojte puniti na brzinu.
 • U priručniku priloženom uz Vaš akumulator možete pronaći detaljne opise zamjene akumulatora.