Instrukcije vezane za sigurno punjenje akumulatora Sigurnosni savjeti za punjenje Punjenje praznog akumulatora pomoću drugog akumulatora
← Punjenje VARTA_Support_Charging_490x270.jpg

Sigurnosni savjeti za punjenje

Nakon duljih perioda skladištenja (12 mjeseci ili više) biće potrebno napuniti akumulator ako mu napon padne ispod odgovarajuće razine. Prilikom punjenja pobrinite se za svoju te sigurnost drugih tako što ćete se pridržavati sigurnosnih savjeta (kao što su nošenje zaštitnih naočala).

Za punjenje automobilskog akumulatora pročitajte korisnički priručnik automobila kao i priručnik koji ste dobili uz punjač. Pročitajte sigurnosne upute koje ste dobili uz punjač i akumulator. Ne zaboravite da akumulatori sadrže eksplozivne vodik-kisik plinove i sumpornu kiselinu koja može izazvati teške opekline.

Sigurno punjenje

NIKADA NE POKUŠAVAJTE NAPUNITI AKUMULATOR BEZ PRETHODNO PROČITANIH UPUTSTVA ZA UPOTREBU DOTIČNOG PUNJAČA. Osim uputstva priloženih od strane proizvođača punjača, valja se pridržavati sljedećih općih mjera opreza:

 • Uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.
 • Uvijek punite akumulator u dobro provjetrenom prostoru.
 • Punjač i mjerač vremena ugasite prije priključivanja na akumulator kako biste izbjegli opasno iskrenje.
 • Nikada ne pokušavajte napuniti vidljivo oštećen ili smrznut akumulator.
 • Spojite priključak punjača na akumulator; crveni pozitivan (+) kraj na pozitivan (+) pol akumulatora i crni negativan (-) kraj na negativan (-) pol akumulatora. Ako je akumulator još uvijek u vozilu, spojite negativan kraj na blok motora koji služi kao uzemljenje. Pazite da su vozilo i svi električni uređaji isključeni. (Ako vozilo ima uzemljenje pozitivnog karaktera, spojite pozitivni kabel na blok motora.)
 • Pazite da kabli punjača nisu oštećeni, pohabani ili slabo pričvršćeni.
 • Namjestite mjerač vremena, upalite punjač i polako pojačavajte jačinu punjenja dok ne postignete željenu vrijednost u amperima.
 • Ako se akumulator jako zagrije ili dođe do naglog otpuštanja plina ili štrcanja elektrolita, smanjite jačinu punjenja ili na neko vrijeme isključite punjač.
 • Uvijek isključite punjač prije uklanjanja kablova s akumulatora kako biste izbjegli opasno stvaranje iskri.
 • Ostali izvori i preuzimanja:

  Pravilno održavanje i nega (PDF)

  Vodič za testiranje akumulatora (PDF)