Instrukcije vezane za sigurno punjenje akumulatora Sigurnosni savjeti za punjenje Punjenje praznog akumulatora pomoću drugog akumulatora
← Punjenje Varta_CW_Support_JumpingBattery_800x280.jpg

Punjenje praznog akumulatora pomoću drugog akumulatora

PRVO PROČITAJTE SIGURNOSNE SAVJETE, A ZATIM SLIJEDITE SIGURNOSNE UPUTE IZ PRIRUČNIKA DOBIVENOG UZ KABLOVE.

UPOZORENJE – AKUMULATORI PROIZVODE EKSPLOZIVNE PLINOVE.
Ova uputstva sastavljena su kako bi umanjila opasnost od eksplozija. Pripazite da akumulator ne izlažete blizini iskrenja, plamena i cigareta

 • Pri pokretanju vozila s praznim akumulatorom uvijek nosite odgovarajuću zaštitu za oči i nikada se ne naginjite nad akumulator.
 • Ne pokrećite prazan akumulator ako je on oštećen; provjerite oba akumulatora prije spajanja klema.
 • Pazite da čepovi budu dobro zategnuti.
 • Pazite da se vozila ne dodiruju i da su oba ugašena.
 • Ugasite svu električnu opremu (radio, grijač stakla, brisači stakla, svjetla itd.).

Sljedećih uputa valja se točno pridržavati:

 1. Pozitivnu klemu (+) spojite na pozitivni pol (+) praznog akumulatora.
 2. Drugi kraj pozitivne (+) kleme spojite na pozitivni (+) pol drugog akumulatora.
 3. Negativnu (-) klemu spojite na negativni (-) pol drugog akumulatora.
 4. NA KRAJU SPOJITE NEGATIVNU (-) KLEMU NA BLOK MOTORA VOZILA S PRAZNIM AKUMULATOROM, PODALJE OD AKUMULATORA I RASPLINJAČA.
 5. Provjerite jesu li kemele dovoljno udaljenje od lopatica ventilatora, remena i drugih pokretnih dijelova obaju motora.
 6. Pokrenite vozilo i odspojite kleme OBRNUTIM redoslijedom od spajanja.